От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: "ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НАТРУПВАНЕ НА ПРОСИПИ ВЪРХУ ПОКРИВА НА СПОМАГАТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ И В ПРОСТРАНСТВОТО ДО СТЪЛБИЩНАТА КЛЕТКА НА ОБЕКТ БУНКЕР БУФЕР"

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефони за контакти:
инж. Здравка Кърпаров - Р-л отдел „Строителство”, тел. 0357/60 210 вътр. 491
инж. Йордан Зяпков – Инв. контрол, тел. 0357/60 210 вътр. 379


Абонамент