От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: „ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛ 6KV И ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ДРЕНАЖНИ ВОДИ НАД ДЕРЕ 1 НА ЗАПАДНО НАСИПИЩЕ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лица за контакти:
инж. Здравка Кърпаров, тел: 0357 / 60 491
Добрин Добрев, тел: 0357 / 60 210 

Краен срок за представяне на офертите: 28.05.2022г.

Абонамент