От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ПОЛУАВТОГЕННИ И ТОПКОВИ МЕЛНИЦИ ЗА ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА «АСАРЕЛ»

За да се запознаете с условията за участие в тръжната процедура, моля, отворете прикачените материали:

  Заповед за провеждане на тръжна процедура

 Покана

 Тръжна документация за провежданата процедура може да се получи безплатно всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 ч. в срок до 07.07.2017 г. по електронна поща, след изпращане на заявление за участие от съответния кандидат на e-mail: vhainova@asarel.com с копие до dkosturkova@asarel.com

Допълнителна /по-подробна/ информация /от 26.06.2017/:

Схема на ОФ

Осреднени стойности по SMC

Работен индекс на Бонд за топкова мелница


Срокът за представяне на оферти по тръжна процедура за избор на доставчик на полуавтогенни и топкови мелници за ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА «АСАРЕЛ» се удължава до 24.07.2017 година.


Абонамент