От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ВОДИТЕ ОТ ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“ ПРИ КОНТАКТЕН ВОДОЕМ, С КАПАЦИТЕТ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ОТ 400М3/Ч

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Телефон за контакти: 0357/ 60 502- инж. Б.Машев – Ръководител проект «УВ»


Абонамент