От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ПЛАСТИНИ, ВЕРИГА КОМПЛЕКТ И НАПРАВЛЯВАЩ АПАРАТ ЗА ПЛАСТИНКОВ ТРАНСПОРТЬОР KRUPP

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти:
инж. П. Кацарева - Специалист Доставки „МРЧ”,
тел: 0357/60 425, е-mail: pkacareva@asarel.com
За технически въпроси:
инж. Н. Панчовски - тел: 0357/60 210-централа
инж. И. Добрев – Ръководител звено „РР и ЦРБ”, тел: 0357/60459

Абонамент