От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГУМЕНО - ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА ГТЛ1600 ST2250 12+6 X И МАТЕРИАЛИ ЗА ВУЛКАНИЗАЦИЯ

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД , в качеството си на възложител отправя покана за участие относно горецитираната процедура.

За повече информация, моля отворете прикачения файл.
Покана


Крайният срок за представяне на офертите е до 15 00 часа на 02.11.2020 г.

Абонамент