От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДОБЕКТИ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ПРЕТОВАРЕН ВЪЗЕЛ №1“ И „ПРЕТОВАРЕН ВЪЗЕЛ №1А“ КЪМ ОБЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ „АСАРЕЛ“

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложение №1 към ТЗ

Телефон за връзка:0357/60440 инж. Георги ГеровАбонамент