От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

                                                                                                                              

гр. Панагюрище

 ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване

Година на въвеждане в експлоатация

Мин. цена

в лв. без ДДС

1.

Колесен челен товарач CAT 994D

2005

1 900 000

2.

Валяк HAMMSV

1993

27 000

3.

Булдозер колесен CAT 834G

2005

570 000

4.

Автогрейдер  CAT 16H

2005

240 000

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените

начални минимални  цени.

 Офертите се подават в срок до 09.02.2020 г. по един от следните два начина: 

·          Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на …………………………………………“

                                                                                                /да се посочи конкретно за кое оборудване/,

със забележка "Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"

·          Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед на активите може да се прави всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 и 60 447.

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435.

Абонамент