От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ НА КСАНТОГЕНАТ

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачения файл.
Покана
Цялата тръжна документация за провежданата процедура може да бъде получена по електронен път на посочен от заинтересованите лица имейл адрес - всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч., считано до 17.09.2019г., след писмено изпратено заявление за намерение за участие на e-mail: damiand@asarel.com с копие до minekov@asarel.com или на факс: 0357/ 60 260.

Крайният срок за представяне на офертите е до 20.09.2019г.

Абонамент