От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

 Запитване

Спицификация

За допълнителни сведения и въпроси участниците могат да се обръщат към лицата за контакт:
По търговски въпроси: Специалист Доставки
Лилия Спасова
Телефон: 0357/ 60 403
Факс: 0357/ 60 260
Е-mail: lspasova@asarel.com
По технически въпроси: Инспектор, трудова медицина
Кристина Чуклева
Телефон: 0357 / 60 314, 60 246
Е-mail: kchukleva@asarel.com


Абонамент