От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНО ТРАСЕ 6KV С ТП И ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ В РАЙОНА НА КОНТРА СТЕНАТА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

За контакти:
инж. Никола Бекяров - 0879 819 647.


Абонамент