От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНИ ПЛОЧИ ЗА ВХОД ТРОШАЧКА НА ЦПТ2, С ЦЕЛ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

Телефони за контакт:
0879442808 - инж. Ст. Куртев - Експерт „ПУВ“
0885636603 - инж. Н. Панчовски - Инж. Механик „ЦПТ”
0889620362 - инж. Н. Минеков - Ръководител отдел „ИР”


Абонамент