От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА КОНВЕЙЕРНА ВЕРИГА ЗА ГРЕБЛОВИ ТРАНСПОРТЬОР

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Схема

Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.
-търговски въпроси: инж. П. Кацарева, специалист доставки, телефон: 0357/60425, e-mail: pkacareva@asarel.com
-технически въпроси: инж. Н. Пелтеков -Р-л отдел „Ремонт ОФ, ВОС и МБИ“, тел.0357-60210, вътр.366; инж. А. Дерменджиев, тел. 0357/60210 (централа), вътр. 580

Спецификация


Абонамент