От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

Тръжна процедура за избор на Главен изпълнител за Подобект: "Изместване на Хвостопровода в Участък 3 на кота 880,00"

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачения файл.

Покана

Оферентите могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден от 25.06.2020 до 10.07.2020 включително.
Офертата да се представи до 15.30 часа на 15.07.2020 година.

За контакти: инж. Иван Д.Тухчиев – Инв. контрол, телефон 0357/60 394


Абонамент