От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА КУПУВАЧ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ОТПАДЪК С КОД 16 01 04 * – ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

За да се запознаете с обявата, моля отворете прикачения файл.
Обява
За допълнителна информация: тел. 0357/60 435 и 60 447

Абонамент