От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОКАРВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛЕН СОНДАЖ ЗА ОТВЕЖДАНЕ ВОДИТЕ ОТ "СВИНАРСКИ ДОЛ"

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефон за контакти:
0357/60210 вътр 632 - инж.Христина Кроснарова – Инвеститорски контрол на обекта.


Абонамент