От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ПРЕДАВАНЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ОТПАДЪК С КОД 19 12 04 – ПЛАСТМАСА И КАУЧУК

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лице за контакт:
Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435

Абонамент