От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ ЗА ОТДЕЛ „МИННО ИНЖЕНЕРСТВО“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване и Техническо задание

За контакти:
- по технически въпроси: инж. Ив. Андреев /Р-л отдел Минно Инженерство/, тел. 0357 60 474 и инж. Вл. Томов /Специалист маркшайдер/ - тел. 0357 60 210, вътр. 631
- по търговски въпроси: Д. Димитров /Специалист Доставки/ - тел.0357 60 356 и e-mail: damiand@asarel.com


Абонамент