От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА „ЗЕМНО-МЕХАНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ" В М. "ЛЮЛЯКОВИЦА" И ДРУГИ ЛАБОРАТОРИИ КЪМ ОТДЕЛ "КК" В СГРАДА „ЦЛК- ЦЕНТРАЛЕН ЛАБОРАТОРЕН КОРПУС“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефон за контакти:
0357/ 60 406- инж. Д.Тухчиева – Инвеститорски контрол на обекта.


Абонамент