От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОБОРОТНА ВОДА ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ НА КОТА 820 ДО ПOМПЕНА СТАНЦИЯ III-ТИ ПОДЕМ

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачения файл.

Покана


Абонамент