От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ДО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ИЗОТОПИ И ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДУБЛИКАТИ /РЕДЖЕКТИ/ ОТ ГЕОЛОЖКИ ПРОБИ"

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Техническо задание

Приложения

За контакти:
инж. Здравка Кърпаров – тел. 0357/ 60 491;
инж. Ив.Тухчиев - тел: 0357/ 60 394.


Абонамент