От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ОБЛИЦОВКА ЗА ГЪРЛОВИНА НА РАЗТОВАРВАЩА КОЛИЧКА НА МЕЛНИЦА ММС 7,0х2,3

За да се запознаете с условията за участие в офертното проучване, моля,отворете прикачените материали:Краенсрок за предоставяне на офертите – 28.06.2017г.

Лицеза контакт- инж. ПБоюклиев,специалист доставки

 e-maildr@asarel.comтел. 0357/60437

Абонамент