От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

„МОНТАЖ НА ТОПКОВА МЕЛНИЦА И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ“, „ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С ОХЛАДИТЕЛНА КУЛА“ И „ЗАХРАНВАНЕ С ИНСТРУМЕНТАЛЕН ВЪЗДУХ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ КОНСУМАТОРИ“ КЪМ ОБЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ „АСАРЕЛ“

За да се запознаете с удловията на тръжната процедура, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефон за връзка: 0887 358 494 инж. Илия Ранчев.

Уведомително писмо за удължаване на срока за представяне на оферти


Абонамент