От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВЕРИГА D9H (БОЛТОВЕ, ГАЙКИ И ШАЙБИ - 1")

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

Приложение

За контакти:
Търговски въпроси: инж. П. Кацарева, е-mail: pkacareva@asarel.com,
тел. 0357 / 60 425
Технически въпроси: инж. Н. Панчовски, тел. 0357/60210 (централа)


Абонамент