От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА МЕТАЛЕН, НАДЗЕМЕН, ВЕРТИКАЛЕН ЦИЛИНДРИЧЕН РЕЗЕРВОАР №1 С ВМЕСТИМОСТ 1000М³ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ГАЗЬОЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „АСАРЕЛ - МЕДЕТ“АД В СКЛАД „ПЕТРОЛНО СТОПАНСТВО“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

“Асарел – Медет” АД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ изпълнител на горецитираната услуга.
В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15.30 ч. на 30.10.2020г.

За повече информация, моля отворете прикачените файлове.

За контакти:
Симеон Руйнеков - инж. инвеститорски контрол, тел. 0357/ 60 253 или GSM 0886315769; e-mail: mo@asarel.com
инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел „Строителство“, тел: 0357 / 60 491 или GSM 0889101606


Абонамент