От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ

За да се запознате с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

За контакти:
Лилия Спасова /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 403, e-mail: lspasova@asarel.com
Николай Немски / Експерт Търговия/ - тел. 0357/60 477, e-mail: nnemski@asarel.com

Абонамент