От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ЗВЕЗДОЧКА ЛЯВА И ДЯСНА ЗА ПЛАСТИНЧАТ ПИТАТЕЛ 1200

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лице за контакт:
инж. Т. Влайков Специалист „Доставки”–„Асарел Медет” АД
e-mail: tvlaikov@asarel.com

Абонамент