От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РОЛКИ ЗА ГТЛ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Схеми на ролките с основни размери ще бъдат изпратени допълнително по е-mail, при поискване

Лице за контакт:
Търговски въпроси: инж. П. Кацарева, тел. 0357/60425, е-mail: pkacareva@asarel.com

Абонамент