От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ТРИ БРОЯ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 315 KW

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лице за контакт:
инж. Т. Влайков-Специалист Доставки МРЧ
Телефон: 0357/ 60 427
Е-mai: tvlaikov@asarel.com

Абонамент