От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА СЕВЕРОЗАПАДНО КРИЛО НА КОЛЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА (УКРИТИЕ)”

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Технико-икономическо задание

Приложения

Телефон за контакт: 0357/60 210,вътр. 650 - Инвеститорски контрол на обекта – Митка Вълчева.


Абонамент