От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА COMECO

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.
Запитване

Краен срок за предоставяне на офертите: до 16:00 ч. на 25.11.2020 г.


За контакти:
Д. Димитров /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 356 и e-mail: damiand@asarel.com


Абонамент