От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СРР НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ И РАМПА НА СКЛАДОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КАКТО И ОГРАДА НА СКЛАД „РЕАГЕНТИ“ В СКЛАДОВО СТОПАНСТВО - ПРЕТОВАРНА ГАРА ПАНАГЮРИЩЕ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефон за контакти: 0357/60 253 или 0886315769 инж. С.Руйнеков – Инвеститорски контрол на обекта.


Абонамент