От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефон за контакти: 0357/ 60 399 – Стоян Котларов - инвеститорски контрол на обекта.


Абонамент