От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА /БИВШ СКЛАД ЗА СЕЛИТРА/ С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ЯДКОХРАНИЛИЩЕ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените материали:


Покана

Техническо задание


Краен срок за оглед на строителната площадка  - 23.06.2017г.

Краен срок за представяне на оферта – 15:30 ч. на 28.06.2017г.


Контакти:


инж. Иван Д.Тухчиев - Инвеститорски контрол на обекта

тел.: 0357/ 60 394 , мобилен: 0878/ 86 45 86


Абонамент