От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЕКТ: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА РАЗДАВАНЕ НА ГАЗЬОЛ ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
Приложения

В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15.30 ч. на 05.03.2021 г.

Крайният срок за оглед на строителната площадка е 01.03.2021 г.

За контакти:
Симеон Руйнеков - инж. инвеститорски контрол, тел. 0357/ 60 253 или GSM 0886315769; e-mail: mo@asarel.com
инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел „Строителство“, тел: 0357 / 60 491 или GSM 0889101606

Забележка:
За периода 15.02.-19.02.2021г. контактно лице за уговаряне на дата за оглед: Г. Караиванова – тел.0879 442 814
По технически въпроси – г-н Н. Минеков, тел. 0889 620 362

Абонамент