От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОНУСНА ТРОШАЧКА 6389, KRUPP ЗА 2023 Г.

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лице за контакти:
инж. П. Кацарева, тел. 0357 / 60 425, е-mail: pkacareva@asarel.com

Краен срок за предоставяне на офертите: 19.08.2022 г.

Абонамент