От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА 22 БРОЯ ОБЕКТИ В ГР. БРЕЗНИК

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лице за контакт:
Ирина Новкова – офис мениджър, тел. 02 808 25 10, e-mail: office@asarel-investment.com

Краен срок за задаване на въпроси: 23.05.2022г.
Краен срок за подаване на оферти: 30.05.2022г.

Линк към сайта на „Трейс Рисорсиз“: https://www.thrace-resources.com/

Абонамент