От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ И ОСУШАВАНЕ НА РУДНИК „АСАРЕЛ" ЗА ЦЕЛИЯ СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА МУ - ЕТАП I

Разработване на Цялостен Работен проект за отводняване и осушаване на рудник „Асарел" за целия срок на експлоатацията му - Етап I - "Актуализация на хидрогеоложкия модел на рудника, разработване и сравнение на идейни варианти за отводняване и осушаване на рудника за целия период на експлоатацията му"

Покана

Абонамент