От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ (ПРЕОТКОСИРАНЕ), СРР НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ХТС И ДИФЕРЕНЦИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В УЧАСТЪКА ОТ ПРОФИЛ ХХІІ ДО ПРОФИЛ ХХХІV НА ОКИСНО НАСИПИЩЕ ПОД КОТА 892

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

За контакти:
тел. 0357/60210 вътр 632 - инж.Христина Кроснарова, Инвеститорски контрол на обекта.


Абонамент