От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ГУМИРАН РЪКАВ ЗА ТЕЧКИ, СЪГЛАСНО ЧЕРТЕЖ У3 01.00

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Чертеж

За контакти.
инж. П. Кацарева - специалист доставки,
Тел.:0357/60425, Е-mail: pkacareva@asarel.com


Абонамент