От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНА ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА 2400 ЕР 1000

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.
По технически въпроси:
инж. А. Шишков - Н-к рудник „Асарел“
e-mail: angelsh@asarel.com
По търговски въпроси:
инж. T. Влайков - Специалист „Доставки”
e-mail: tvlaikov@asarel.com


Абонамент