От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДОЗИРАЩИ ПОМПИ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Краен срок за предоставяне на офертите: до 15.00 часа на 27.11. 2020 г.

Лице за контакт:
Кристин Цветанков, специалист доставки, тел.: 0888866019, e-mail: ktsvetankov@asarel.com

Абонамент