От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ТОВАРОПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти:
Търговски въпроси:
инж. П. Кацарева,тел. 0357/60425, Е-mail: pkacareva@asarel.com
Технически въпроси:
инж. Кр. Гълъбов (Ръководител проект), „Минпроект“ ЕАД, GSM 0899/910335
Й. Зяпков (Инвеститорски контрол), тел. 0357/60210, вътр. 379
инж. Н. Пелтеков -Р-л отдел „Ремонт ОФ, ВОС и МБИ“, тел.0357-60210, вътр. 366


Абонамент