От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНА МЕЛНИЦА PM 400, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИРМА RETSCH

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За допълнителни сведения и въпроси участниците могат да се обръщат към лицата за контакт:
- По търговски въпроси: Лилия Спасова, Телефон: 0357/ 60 403, факс: 0357/ 60 260, Е-mail: lspasova@asarel.com;
- По технически въпроси: инж. Галя Шопова, Е-mail: gshopova@asarel.com


Абонамент