От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ PLP, ПРОИЗХОД PARKER HANNIFIN

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.
 
Лице за контакт: 
Кристин Цветанков, специалист доставки, e-mail: ktsvetankov@asarel.com
Технически въпроси: инж. Луко Сапунков – тел.: 0357 / 60 вътр. 360

Краен срок за предоставяне на офертите: 16.08.2022г.

Абонамент