От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНДУСТРИАЛНИ СЕКЦИОННИ /ТЕРМОИЗОЛИРАНИ/ ВРАТИ ЗА ОФ „АСАРЕЛ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти:
- По технически въпроси:
инж. Н.Елшишки /гл. инж. „ОФ“/ - тел. 0357/ 60 204; e-mail: nelshishki@asarel.com
- По търговски въпроси:
Петя Варадинова /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 443, факс. 0357/ 60 260, e-mail: petyavaradinova@asarel.com


Абонамент