От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ “АСАРЕЛ”

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове:
Лица за контакти:
1. инж. Здравка Кърпаров - р-л отдел „Строителство” тел: 0357/60491
2. инж. Илия Ранчев – инв. контрол GSM : 0887/35 84 94


Абонамент