От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ТОВАРОПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (ВИСЯЩИ ЕДНОГРЕДОВИ КРАНОВЕ)

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти:
По търговски въпроси:
инж. П. Кацарева,тел. 0357/60425, Е-mail: pkacareva@asarel.com
По технически въпроси:
П. Вълчева - Експерт логистика, тел. 0357/60424
инж. М. Кузманов - Инженер механик ЦРБ, тел. 0357/60490


Абонамент