От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ТЕСТВАНЕ НА НАЛИЧНА СОНДАЖНА ЯДКА ОТ ЯДКОВИ СОНДАЖИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА СКАЛИТЕ ОТ РУДНИК „АСАРЕЛ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Техническо задание

За контакти:
- инж. Ангел Ангелов – Р-л отдел „ТР”, тел. 0357/60 210 вътр. 138, моб.тел. 0887 822799;
- инж. Николай Чамов – отдел „ТР”, моб.тел. 0888 103460.


Абонамент