От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ФИЛТРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СОНДИ ATLAS COPCO, МОДЕЛ ROC L8

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лица за контакти:

За технически въпроси:
инж. И. Андреев- Началник „Рудник“, телефон: 0357/ 60452, Факс: 0357/60250
инж. Д. Щрангов- Главен инженер, телефон: 0357/ 60453, Факс: 0357/60250
За търговски въпроси:
инж. Т. Влайков - специалист «Доставки» Тел. 0357/60427, Е-mail:tvlaikov@asarel.com

Абонамент